Za storitve pedikure se izvaja dezinfekcija in sterilizacija. Za dezinfekcijo so v uporabi razkužila DURR 212, sterilizacija pa se vrši v centralni sterilizaciji ZD Ljubljana, Zdravstveni dom Bežigrad.

Dezinfekcijo izvajam sama. Dezinficirajo in sterilizirajo se instrumenti, ki so predmet pedikure in sicer: klešče, ekskavatorji, držala za rezila, ter pincete. Dezinfekcijo izvajam neposredno po opravljeni pedikuri v razkužilniku, namenjenem prav temu. Pri samem postopku čiščenja se kontaminirane in čiste poti ne križajo.

Postopek:

Po končani uporabi instrumente namakamo v raztopini razkužila in vode po protokolu, ki ga določa proizvajalec.

  1. Sledi izpiranje pod tekočo vročo vodo s curkom, po potrebi tudi z žičnato krtačko. Nato instrumente zložim na papirnato brisačko, da se dobro osušijo.
  2. V posebni plastični posodi s pokrovom jih nato odnesem v sterilizacijo ZD Bežigrad, kjer jih po setih zložijo v vrečke za sterilizacijo. Vrečke zvarijo in sterilizirajo v avtoklavu.
  3. Tako opremljena vrečka označuje indikatorje in datum z uro. Za potrebe nadaljnje uporabe jih hranim v plastični posodi, ta pa je na mestu, kjer se ne križajo čiste poti z umazanimi.

V centralni sterilizaciji ZD Bežigrad zagotavljajo najvišje nivoje sterilnosti, tako smo kot uporabniki njihovih protokolov deležni kontrole in kvalitete. Enkrat mesečno se pri sterilizaciji uporablja biološki indikator, medtem ko se termalog uporablja vsako saržo. Na vrečki sterilizacije sta indikatorja za plin (obarvano rumeno) in kemični (obarvano rjavo), ter datum sterilizacije.